+ 1 (707) 877-4321
+ 33 977-198-888

Corinne Jumet Art Gallery - Corinne Jumet Artworks

Corinne Jumet Art Gallery - Corinne Jumet Artworks

"ARTISTIEKE CV Corinne Jumet Bijnaam "Coju" Kinderverpleegkundige van beroep, werkte ik 15 jaar om gezondheidsredenen moest ik lesgeven stoppen. Sinds ik begon op mijn drie favoriete hobby's is te zeggen, het ontwerp, de computer-en schilderkunst. In 2002 ben ik begonnen met het tekenen met oliepastels over onderwerpen zeer symbolisch dat stond me t"


- ArtsCad FLASH 3D - This feature is not enabled yet, click here for more informations
 

Or appear to be?
sensual
The Promise
Silky caresses
Secret love
Between her and me
Paris
I love the War.
girlfriends
The Charmer
Danza del fuego
without 2


ARTISTIEKE CV

Corinne Jumet
Bijnaam "Coju"

Kinderverpleegkundige van beroep, werkte ik 15 jaar om gezondheidsredenen moest ik lesgeven stoppen.
Sinds ik begon op mijn drie favoriete hobby's is te zeggen, het ontwerp, de computer-en schilderkunst.
In 2002 ben ik begonnen met het tekenen met oliepastels over onderwerpen zeer symbolisch dat stond me toe om "onrechtvaardigheden" (Geboorte, paar, traan, wedergeboorte, vrijheid ...) schreeuwen. Rood en zwart kleuren waren mijn eerste.
In 2003 wilde ik al deze werken in groot formaat te zien! Dus, ik aangeschaft een zeer grote panelen van hout en acrylverf. En ik maakte mijn eerste werken. Veel zachtere kleuren en met veel minder haten. Ik ging naar de stem van genezing!
In 2004 realiseerde ik me een nieuw project, erotische schetsen, mannen en vrouwen alleen of paren hetero of homo. Ik herwerkte mijn schets met behulp van software die in afdrukken van foto's eindigt met een stijl een beetje gebarsten oude sepia kleur.
In 2007 begon ik altijd te schilderen op doek met acryl. Een stijl heel anders, maar nog steeds in het bereik van symboliek. Karakters vaak androgyne, gezichtsloze, afwerken zonder perfectie, maar die brengt een hoop vragen en reflecties.
In 2010 heb ik nog schilderen op doek met acryl, veel personages naakt, slechts gekleed koppels, maar nog steeds in symboliek.
Wil echt een boodschap, ik blijf op deze weg van het leven lijkt soms zo moeilijk en toch zo eenvoudig dat als we de moeite nemen om na te denken.

Tentoonstellingen

2003 Exhibition Centre Culturel "Al VIL Cinse" (Berneau)
2004 Permanente tentoonstelling Hotel "De Kommel" (Fouron Count)
2004 Tentoonstelling Restaurant "Il Baro" (Luik)
2004 Groepstentoonstelling: Galerie "De hulde van de kunsten" (Luik)
2005 Tentoonstelling "Het huisje slachten" (Jupille)
2005 Exhibition Hall traiteur "De Cantellerie" (Momalle)
2005 Tentoonstelling "La stone os" (aangetast)
2005 Groepstentoonstelling Galerie "Fayla" (Brussel)
2005 Bar gay "Klein Parijs" (Luik)
2005 (Vzw) Gay Bar "Zoals wat koffie" (Brussel)
2005 Groepstentoonstelling: Galerie "Vanderwecken" (aangetast)
2006 Collectieve tentoonstelling: Gay Film Festival & lesbiennes (Botanique in Brussel)
2006 Groepstentoonstelling: Galerie "Intimérence" (Charleroi)
2006 Tentoonstelling Gay Bar "De homoerectus classicus" (Brussel)
2006 Tentoonstelling (Vzw) Gay Bar "Zoals wat koffie" (Brussel)
2006 Tentoonstelling Gay Bar "open bar" (Luik)
2007 Tentoonstelling Gay Bar "Klein Parijs" (Luik)
2007 Tentoonstelling Gay Bar "De homoerectus classicus" (Brussel)
2007 Tentoonstelling (Vzw) Gay Bar "Zoals wat koffie" (Brussel)
2008 Tentoonstelling Gay Bar "Klein Parijs" (Luik)
2008 Tentoonstelling Gay Bar "De homoerectus classicus" (Brussel)
2009 Tentoonstelling Brasserie L'Edouard's (Herstal)
2009 Groep Tentoonstelling in Fabrik "De naakte kop" (Herstal)
Sauna, 2009 Tentoonstelling "De aquari'hom (Herstal)
2010 Expositie Brasserie L'Edouard's (Herstal)
[Biography - Corinne Jumet - 9Ko]


ARTISTIC CV

 

Corinne Jumet

Nickname "Coju"

 

Pediatric nurse by profession, I worked for 15 years for health reasons I had to quit teaching.

Since I started on my three favorite hobbies is to say, the design, computing and painting.

In 2002, I started drawing with oil pastels on topics very symbolic that allowed me to shout "injustices" (Birth, couple, tear, rebirth, freedom ...). Red and black colors were my first.

In 2003, I wanted to see all these works in large format! So, I procured a very large panels of wood and acrylic paint. And I made my first works. Much softer colors and with a lot less hate. I headed to the voice of healing!

In 2004 I realized a new project, erotic sketches, men and women only or couples straight or gay. I reworked my sketch using software that ends in photo printing with a style a little cracked old sepia color.

In 2007 I began to paint on canvas with acrylic always. A style quite different, but still in the range of symbolism. Characters often androgynous, faceless, finishing without perfection but exudes a lot of questions and reflections.

In 2010 I still paint on canvas with acrylic, many characters naked, dressed only couples but still in symbolism.

Really want to get a message, I continue on this road of life sometimes seems so difficult and yet so simple that when we take the trouble to think.

 

Exhibitions

 

2003 Exhibition Centre Culturel "Al VIL Cinse" (Berneau)

2004 Permanent Exhibition Hotel "De Kommel" (Fouron Count)

2004 Exhibition Restaurant "Il Baro" (Liège)

2004 Group Exhibition: Gallery "The tribute of the arts" (Liège)

2005 Exhibition "The cottage slaughter" (Jupille)

2005 Exhibition Hall caterer "The Cantellerie" (Momalle)

2005 Exhibition "La stone ox" (Affected)

2005 Group Exhibition Gallery "Fayla" (Brussels)

2005 Bar gay "Little Paris" (Liège)

2005 (Asbl) Gay Bar "Like what coffee" (Brussels)

2005 Group Exhibition: Gallery "Vanderwecken" (Affected)

2006 Collective exhibition: Gay Film Festival & lesbians (Botanique in Brussels)

2006 Group Exhibition: Gallery "Intimérence" (Charleroi)

2006 Exhibition Gay Bar "The homoerectus Classicus" (Brussels)

2006 Exhibition (Asbl) Gay Bar "Like what coffee" (Brussels)

2006 Exhibition Gay Bar "open bar" (Liège)

2007 Exhibition Gay Bar "Little Paris" (Liège)

2007 Exhibition Gay Bar "The homoerectus Classicus" (Brussels)

2007 Exhibition (Asbl) Gay Bar "Like what coffee" (Brussels)

2008 Exhibition Gay Bar "Little Paris" (Liège)

2008 Exhibition Gay Bar "The homoerectus Classicus" (Brussels)

2009 Exhibition Brasserie L'Edouard's (Herstal)

2009 Group Exhibition at Fabrik "The naked upside down" (Herstal)

Sauna, 2009 Exhibition "The aquari'hom (Herstal)

2010 Exhibition Brasserie L'Edouard's (Herstal)

[Biography - Corinne Jumet - 9Ko]


  - ХУДОЖЕСТВЕННАЯ CV Коринн Jumet Прозвище "Coju" Детская медсестра по профессии, я работал в течение 15 лет по состоянию здоровья мне пришлось бросить учение. Так как я начал на три моих любимых хобби есть, дизайна, компьютерной и живописи. В 2002 году я начал рисовать маслом, пастель темы, очень символично, что позволило мне кричать "несправедливост...
[Biography - Corinne Jumet - 9Ko - 2012]


  - CV ARTíSTICA Corinne Jumet Apelido de "Coju" Enfermeira pediátrica de profissão, trabalhei por 15 anos por motivos de saúde tive de sair de ensino. Desde que eu comecei em meus três passatempos favoritos é dizer, o design, informática e pintura. Em 2002, eu comecei a desenhar com pastel de óleo sobre temas muito simbólicas que permitiram que eu a g...
[Biography - Corinne Jumet - 9Ko - 2012]


  - Künstlerischer Lebenslauf Corinne Jumet Nickname "Coju" Kinderkrankenschwester von Beruf, arbeitete ich seit 15 Jahren aus gesundheitlichen Gründen musste ich die Lehre beenden. Da ich auf meine drei liebsten Hobbys begann, ist zu sagen, das Design, Computer und Malerei. Im Jahr 2002 begann ich mit dem Zeichnen mit ölkreide auf Themen sehr symbolis...
[Biography - Corinne Jumet - 9Ko - 2012]


  - ARTISTIC CV コリーヌジュメ ニックネームは "Coju" 職業は小児科の看護師は、私が教えることをやめなければならなかった健康上の理由で15年間働いていました。 私は3つの好きな趣味で始めたので、設計、コンピューティング、絵画と言うことです。 2002年に、私は私が "不正義を"(誕生、カップル、涙、復活、自由...)叫ぶように許可されたことは非常に象徴的なトピックについてのオイルパステルで描き始めた。 赤と黒の色が私の最初でした。 2003年、私は、大規模な形式ですべてのこれらの作品を見てみたかった! だから、私は木、アクリル塗料の非常に大型パネルを調達する。 そして私は私の最初の作品を作りました。 多くの色をより柔らかく、はるかに少ない憎しみを持つ。 私は癒しの声に向かった!...
[Biography - Corinne Jumet - 7Ko - 2012]


  - ARTíSTICA CV Corinne Jumet Alias ​​"Coju" Enfermera pediátrica de profesión, trabajé durante 15 años por motivos de salud, tuve que dejar la enseñanza. Desde que empecé en mis tres aficiones favoritas es decir, el diseño, la informática y la pintura. En 2002, empecé a dibujar con pasteles al óleo sobre temas muy simbólicos que me permitió gritar "i...
[Biography - Corinne Jumet - 9Ko - 2012]


  - ARTISTICO CV Corinne Jumet Nickname "Coju" Infermiera pediatrica di professione, ho lavorato per 15 anni per motivi di salute ho dovuto smettere di insegnare. Da quando ho iniziato i miei tre hobby preferiti è quello di dire, il, informatica disegno e la pittura. Nel 2002, ho iniziato a disegnare con pastelli a olio su argomenti molto simbolici, ch...
[Biography - Corinne Jumet - 9Ko - 2012]


  - , , CV ARTISTIQUE Corinne Jumet Pseudo « Coju » Puéricultrice de profession, j'ai travaillé durant 15 ans, pour des raisons de santé j’ai du quitter l’enseignement. Dès lors je me suis lancée sur mes trois hobbies favoris, c'est-à-dire, le dessin, l'informatique et la peinture. En 2002, J'ai commencé par des dessins aux pastels à l'huile sur des th...
[Biography - Corinne Jumet - 6Ko - 2012]Corinne Jumet's Guestbook

Bello. Salut, Nadino
Bello. Salut, Nadino
([From Guestbook], 26 November 2005)

Corinne Jumet

Gallery translation :
Fine art by Corinne Jumet Oeuvres de Corinne Jumet Corinne Jumet Corinne Jumet Corinne Jumet Corinne Jumet Corinne Jumet Corinne Jumet Corinne Jumet

All 14 Artworks from Corinne Jumet

RSS feed Corinne Jumet

Spread Corinne Jumet's exhibition on


Artworks Styles : Contempory - Figuratif - Nude - Nudity - Symbolic - Symbolism
Artworks Topics : Dance - Figuratif - Men - Nude Sensual - Nudes - Woman With - Women


EMAIL- EMAIL- EMAIL- EMAIL- EMAIL- * A